Denuncies.cat

Català Castellano

cap cat 2020

Home Productes de Mobilitat

Transferència d'arxius

Enviament i recepció d'arxius

logo konekto 2019

Productes de MobilitatNOMENCLÀTOR D’INFRACCIONS

 

NOMENCLÀTOR D’INFRACCIONS

  Guia dels codis tipificats, amb el numero i la infracció comesa, per tal de que l’agent pugui anotar-lo en la butlleta de notificació, o de denuncia.
  El llibret te un tamany de butxaca, A-6
  Es poden fer tirades petites.

 

 


 

DISTINTIU per a RESIDENTS

 

DISTINTIU per a RESIDENTS

  Adhesiu imprès per l’interior del parabrises amb visió exterior, dades variables, nom de la persona, matricula del cotxe, codis . . .
  En funció de la quantitat d’impresos, de dades, colors i acabats, de lliuraments destinatari . . .

 

 


 

FITXES D’EDUCACIÓ VIAL

 

FITXES D’EDUCACIÓ VIAL

  Material didàctic perquè els agents educadors que van a les escoles puguin treballar amb els nens el transit i l’educació vial. Ho fem tant en fitxes com en llibrets.
  Es poden fer quantitats petites.

 

 


 

TALONARIS de MULTES

 

TALONARIS de MULTES

  Paper autocopiador
  Encara que la denuncia electrònica segueix creixent seguim produint i subministrant els talonaris de multes de sempre. Amb diferent quantitat de còpies, de colors I de dades, tant de codis de barres o altres.

 

 


 

RELLOTGES REGULADORS D’APARCAMENT

 

RELLOTGES REGULADORS D’APARCAMENT

  Aquest tipus de rellotge es pot fer amb diferents acabats pot ser de 2 peces, o de 3, indicant només l’arribada, o també la sortida.
  Personalitzat tant amb la imatge del qui l’encarrega, com amb la imatge d’una campanya.

 

 


 

ADHESIUS GRUA

 

ADHESIUS GRUA

  Per a la retirada de cotxes de la via pública
  Impresos a 1 tinta, generalment sobre paper adhesiu fluorescent amb el color a escollir pel client. Tallats i/o trepats en forma de triangle.

 

 


 

NOTIFICACIONS de DENÚNCIES

 

NOTIFICACIONS de DENÚNCIES

  Documents de tamany A-4, impresos a 2 cares i trepats
  Cola de pressió i preparats per a la personalització de les notificacions amb bases de dades variables. També podem fer la tramesa a la persona a qui va adreçada.

 

 


 

Denúncia 1CS

 

LA DENUNCIA ELECTRÒNICA

  Butlletes de denuncies impreses amb paper tèrmic personalitzades amb escut, o textos a revers
  Impreses a 1, 2 o mes tintes
  Tamany A-7 acabat o A-7 tancat .
  Creació de l’original, si cal.