Denuncies.cat

Català Castellano

cap cat 2020

Home Tipus de denúncies

Transferència d'arxius

Enviament i recepció d'arxius

logo konekto 2019

Tipus de denúnciesDenúncia DIBA

 

Denúncia DIBA

 • Format tancat: 74 x 105 mm.
 • Format obert: 148 x 105 mm.
 • Trepada: No
 • Impressió: 2 cares
 • Tintes: 1 + 1

 

Info >>

 


 

Denúncia 1T D

 

Denúncia 1T D

 • Format tancat: 74 x 105 mm.
 • Format obert: 148 x 105 mm.
 • Trepada: Si (per arrancar el terç inferior)
 • Impressió: 2 cares
 • Tintes: 1 + 1

 

Info >>

 


 

Denúncia 1T D

 

Denúncia 2T D

 • Format tancat: 74 x 105 mm.
 • Format obert :148 x 105 mm.
 • Trepada: Si (per arrancar el terç inferior)
 • Impressió: 2 cares
 • Tintes: 2 + 1

 

Info >>

 


 

Denúncia 1CS

 

Denúncia 1CS

 • Format tancat: 74 x 105 mm.
 • Format obert: 74 x 105 mm.
 • Trepada: No
 • Impressió: 1 cara
 • Tintes: 0 + 1

 

Info >>

 


 

Denúncia 2CS

 

Denúncia 2CS

 • Format tancat: 74 x 105 mm.
 • Format obert: 74 x 105 mm.
 • Trepada: No
 • Impressió: 2 cares
 • Tintes: 1 + 1

 

Info >>

 


 

Denúncia ZB BASE

 

Denúncia ZB BASE

 • Format tancat: 74 x 105 mm.
 • Format obert: 74 x 105 mm.
 • Trepada: Si (per arrancar el terç inferior)
 • Impressió: 2 cares
 • Tintes: 2 + 2

 

Info >>

 


 

Denúncia ZBD

 

Denúncia ZBD

 • Format tancat: 74 x 105 mm.
 • Format obert: 148 x 105 mm.
 • Trepada: Opcional (per arrancar el terç inferior)
 • Impressió: 2 cares
 • Tintes: 1 + 1

 

Info >>

 


 

Denúncia BASE

 

Denúncia BASE

 • Format tancat: 74 x 105 mm.
 • Format obert: 148 x 105 mm.
 • Trepada: Si (per arrancar el terç inferior)
 • Impressió: 2 cares
 • Tintes: 1 + 1

 

Info >>

 


 

Denúncia SUMA

 

Denúncia SUMA

 • Format tancat: 74 x 105 mm.
 • Format obert: 148 x 105 mm.
 • Trepada: Si (per arrancar el terç inferior)
 • Impressió: 2 cares
 • Tintes: 2 + 1

 

Info >>

 


 

Denúncia D'Ordenances

 

D'Ordenances

 • Format tancat:74 x 105 mm.
 • Format obert:148 x 105 mm.
 • Trepada:
 • Impressió: 2 cares
 • Tintes:2 + 1

 

Info >>